Molární hmotnost

On-line Calculator
info
info

*
Zde by se mohl objevit vzorec molekuly či sloučeniny a popřípadě i název, či názvy.
Info: Molární hmotnost je fyzikální veličina, která udává hmotnost jednotkového látkového množství dané látky (tedy hmotnost 1 molu).