Kadratická rovnice

On-line Calculator

* x2

* x

Ax2
+ Bx + c = 0

Info: Jako kvadratická rovnice se v matematice označuje algebraická rovnice druhého stupně, tzn. rovnice o jedné neznámé, ve které neznámá vystupuje ve druhé mocnině. V základním tvaru vypadá následovně: ax^{2}+bx+c=0 Zde jsou a, b, c nějaká reálná čísla, tzv. koeficienty této rovnice, x je neznámá.