XML CDATA Escape / Unescape

Termín CDATA znamená znaková data a používá se pro odlišné, ale související účely ve značkovacích jazycích SGML a XML. Termín označuje, že určitou částí dokumentu jsou obecná znaková data, spíše než neznaková data nebo znaková data se specifičtější omezenou strukturou..

Enter the String
The Result String: